BELAJAR IPS 2
Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar!
1.          Kerajaan Sriwijaya terletak di tepi sungai . . . .
A.   Barito                               C.   Musi
B.   Kapuas                             D.   Mahakam

2.          Candi Borobudur dibangun pada masa pemerintahan . . . .
A.   Syailendra                        C.   Kudungga
B.   Hayam wuruk                  D.   Jaya Baya

3.          Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia dengan raja
yang terkenal bernama Mulawarman. Kerajaan tersebut
berada di provinsi . . . .
A.   Kalimantan Timur           C.   Kalimantan Tengah
B.   Kalimantan Barat            D.   Kalimanatan Selatan

4.          Provinsi Bangka Belitung, Banten, dan Gorontalo merupakan
provinsi yang terbentuk pada masa pemerintahan . . . .
A.   Soeharto                          C.   B.J Habibie
B.   Abdurrahman Wahid       D.   Megawati Soekarno Putri

5.         Batas teritorial NKRI berdasarkan Deklarasi Juanda adalah . . .
A.   3 mil                                 C.   200 mil
B.   12 mil                               D.   220 mil

6.         Beberapa gabungan kabupaten/kotamadya membentuk
wilayah yang lebih luas yaitu provinsi.Seseorang yang
mengepalai wilayah tersebut adalah . . . .
A.   lurah                                 C.   bupati
B.   camat                               D.   gubernur

7.         Provinsi Banten merupakan pemekaran dari wilayah provinsi
Jawa Barat. Provinsi tersebut beribukota di . . . .
A.   Bandung                           C.   Serang
B.   Tangerang                        D.   Merak
8.         Kota di Indonesia dengan julukan “Kota Serambi Mekah”
adalah . . . .
A.   NAD                                 C.   NTB
B.   Sumatra Barat                 D.   DKI Jakarta

9.         Agama Islam di wilayah Pulau Jawa disebarluaskan oleh para
mubaligh yang sering disebut dengan . . . .
A.   kyai                                  C.   ulama
B.   ustadz                              D.   wali songo
]
10.       Rumah adat di samping
berasal dari provinsi . . . .
A.   Jambi.
B.   Lampung
C.   Bengkulu
D.   Sumatera Selatan

11.       Pahlawan nasional dengan sebutan “Pangeran Sabrang Lor”
adalah . . . .
A.   Sultan Agung                   C.   Pati Unus
B.   Sultan Hasanuddin          D.    Sentot Alibasya Prawiradirja

12.     Untuk wilayah DKI Jakarta pada saat ini pukul 07.00,
sedangkan di provinsi Bali menunjukkan pukul  . . .  WITA.
A.   08.00                                C.   10.00
B.   09.00                                D.   11.00       

13.       Lhoksumawe merupakan daerah yang kaya dengan
sumber daya alamnya, daerah tersebut banyak
menghasilkan tambang . . . .
A.   aspal                                C.   marmer
B.   batubara                          D.    minyak bumi

14.       Kota  di Indonesia yang mendapat julukan “Kota Hujan”
adalah . . . .
A.   Bogor                               C.   Bandung
B.   Banten                             D.   DKI Jakarta

15.       Selat Karimata memisahkan Pulau Sumatera dengan . . . .
A.   pulau Bangka                   C.   pulau Jawa
B.   pulau Belitung                 D.   pulau Kalimantan

16.       Pembakaran mayat di Bali sering disebut . . . .
A.   subak                               C.   nyepi
B.   ngaben                             D.   puputan

17.       Taman Laut Bunaken berada di wilayah provinsi . . . .
A.   Gorontalo                         C.   Sulawesi Utara
B.   Sulawesi Selatan             D.    Sulawesi Tenggara

18.     Gambar bendera di samping ini,
merupakan milik negara . . . .
A.   Laos                    
B.   Thailand
C.   Kamboja.            
D.   Myanmar

19.     Negara anggota ASEAN yang mempunyai pelabuhan
transit teramai di dunia adalah . . . .
A.   Indonesia                         C.   Malaysia
B.   Philipina                           D.   Singapura

20.                                          Tokoh gambar di samping merupakan
Pengobar semangat pertempuran
                                   Surabaya dengan semboyannya
                                   “Hidup atau Mati”. Beliau adalah . . . .
                                   A.   Bung Tomo
                                   B.   Bung Hatta
                                   C.   Bung Karno
                                   D.   Bung Syahrir

21.       Akibat di bom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki meru-
pakan salah satu kekalahan Jepang terhadap . . . .
A.   Belanda                            C.   Jerman
B.   Amerika                           D.   Sekutu

22.       Perhatikan tabel berikut ini!
No
Sumber Daya Alam
1
Minyak bumi
2
Air Terjun
3
Batu bara
4
Matahari
         Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan sumber  daya
alam potensial ditunjukkan oleh nomor . . . .
A.   1 dan 2                             C.   2 dan 4
B.   2 dan 3                             D.   3 dan 4    

23.       Padang pasir yang sangat luas sering disebut dengan gurun.
Gurun terluas di dunia adalah . . . .
A.   gurun Gobi                       C.   gurun Sahara
B.   gurun Gibson                   D.   gurun Kalahari

24.       Upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadi
bencana banjir adalah . . . .
A.   vegetasi                           C.   reboisasi
B.   urbanisasi                        D.   rehabilitasi

25.       Orang yang mengusahakan produk-produk luar negeri untuk
dipasarkan ke dalam negeri disebut . . . .
A.   pengusaha                       C.   importir
B.   wiraswastawan               D.   eksportir

26.       Pada awal kemerdekaan RI, jumlah provinsi sebanyak 8 .
Salah satu provinsi tersebut adalah provinsi Sumatera dengan
gubernurnya bernama . . . .
A.   R.M Soeryo                      C.   Mr. Teuku Moh. Hasan
B.   R. Pandji Soeroso             D.   Sutardjo Kartohadikusumo

27.       Negara terpadat penduduknya pada urutan ke-3
di dunia sekarang ini adalah . . . .
A.   RRC                                  C.   India
B.   Amerika.                          D.   Indonesia

28.       Pada peta di samping,
yang menunjukkan wilayah
Tasmania adalah . . . .
A.   no 1
B.   no 2
C.   no 3
D.   no 4

29.       Terusan  Suez menghubungkan antara Laut Tengah dan
Laut Merah yang dibangun oleh . . . .
A.   Abel Tasman                    C.   Vasco da Gamma
B.   Ferdinand de Lessep        D.   Cristhoporus Columbus

30.       Pesta olah raga yang diselenggarakan di wilayah benua
Asia disebut . . . .
A.   SEA Games                      C.   Olimpiade
B.   ASIAN Games                  D.   World Cup

31.       Patung Liberty merupakan patung kebebasan yang  berasal
dari negara . . . .
A.   Australia                          C.   Italia
B.   Amerika Serikat              D.   Jerman

32.       Universitas Al Azhar merupakan universitas terkenal yang
berada di negara Mesir, tepatnya di kota . . . .
A.   Kairo                                C.   Kabul
B.   Iskandariyah                    D.   Baghdad

33.       Negara di Asia Tenggara yang mendapat sebutan
“Petro Dollar” adalah . . . .
A.   Philipina                           C.   Singapura
B.   Malaysia                          D.   Brunei Darussalam

34.       Gempa bumi yang diakibatkan oleh gejala-gejala alam
disebut dengan . . . .
A.   vulkanik                           C.   mekanik
B.   tektonik                           D.   hipotonik

35.       Bunga khas sakura berasal dari negara . . . .
A.   Belanda                            C.   India
B.   Korea Selatan                  D.   Jepang

36.       Letak Indonesia sangat strategis yaitu diantara 2 benua dan
2 samudera. Letak strategis tersebut dilihat secara . . . .
A.   geologi                             C.   geografis
B.   geofisika                          D.   astronomis

37.       Pada bulan Oktober -  Maret wilayah Indonesia mengalami . . .
A.   musim kemarau              C.   musim peralihan
B.   musim penghujan            D.   musim tanam padi

38.       Pembagian wilayah waktu di Indonesia terbagi . . . .
A.   1 waktu                            C.   3 waktu
B.   2 waktu                            D.   4 waktu

39.       Badan organisasi di bawah naungan PBB yang membidangi
masalah kesehatan adalah . . . .
A.   FAO                                  C.   WHO
B.   UNESCO                           D.   UNICEF

40.       Kantor sekretariat PBB berada di kota . . . .
A.   Los Angles                        C.   Chicago
B.   New York                         D.   Washington DC

41.       Bahasa resmi yang digunakan Philipina adalah . . . .
A.   melayu                             C.   inggris
B.   tagalog                             D.   spanyol

42.       Pahlawan yang gugur pada saat pemeberontakan
G 30 S/PKI sering disebut dengan pahlawan . . . .
A.   nasional                           C.   revolusi
B.   proklamator                     D.   kemerdekaan

43.       Globalisasi berasal dari kata globe, yang artinya . . . .
A.   utuh                                  C.   satu
B.   dunia                                D.   saling berhubungan
44.       Gambar di samping
merupakan tujuh (7)
keajaiban di dunia yang
terdapat di negara . . . .
A.   India
B.   Italia
C.   Inggris
D.   Perancis

45.       Perhatikan tabel berikut ini!
No
Negara
1
China
2
Jepang
3
India
4
Korea Selatan

Negara dengan sebutan Macan Asia ditunjukkan oleh
nomor . . . .
A.   1 dan 2                             C.   2 dan 4
B.   2 dan 3                             D.   3 dan 4

46.       Tari Kecak merupakan tari daerah yang berasal dari . . . .
A.   Bali                                   C.   Jawa Barat
B.   Sumatra Barat                 D.   Jawa Timur

47.       Tokoh nasional pada gambar
di samping merupakan
Presiden RI yang ke . . . .
A.   1
B.   2
C.   3
D.   4

48.       Peristiwa Bandung Lautan Api yaitu pembakaran harta benda
rakyat agar tidak jatuh ke tangan musuh. Pahlawan yang
gugur pada peristiwa Bandung Lautan Api adalah . . . .
A.   Moh. Toha                       C.   Moh. Hatta
B.   Moh. Yamin                     D.   K.H. Zainal Mustofa

49.       Di era globalisasi ini begitu canggih alat-alat komunikasi
yang ada. Alat komunikasi saat ini yang tergolong canggih
yaitu . . . .
A.   telepon                             C.   internet
B.   surat kabar                      D.   kentongan

50.       Kongres Pemuda II diadakan di kota . . . .
A.   Jakarta                             C.   Semarang
B.   Bandung                           D.   Jogjakarta

IHT GURU KELAS PLUS SD AL KAUTSAR